นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ใช้บริการชมนิทรรศการ "เปิดโลกประชาธิปไตย" และเชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

n631006