นักศึกษาปี 1 อยากยืมหนังสือ แต่ไม่มีบัตรนักศึกษาแค่ 3 ขั้นตอน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นักศึกษาปี 1 อยากยืมหนังสือ แต่ไม่มีบัตรนักศึกษาแค่ 3 ขั้นตอน

นักศึกษาปี 1 อยากยืมหนังสือ แต่ไม่มีบัตรนักศึกษาแค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวตนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
  2. สมัครสมาชิกห้องสมุด
  3. แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปิดสิทธิ์การยืม-คืน

หมายเหตุ : ใครที่ลืมนำบัตรประชาชนมา สามารถใช้บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายตนเองแทนได้ เช่น ใบขับขี่

p630820