สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date: Wednesday, September 30, 2020
Time: 10:00 AM – 12:00 PM. Singapore time (วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

  • Topic : Preparing Abstracts & Tips for publishing

Registration page: https://connect.acspubs.org/ACSoCASEAN

ACS on Campus Event Page: https://acsoncampus.acs.org/events/asean-virtual-event/

630917-ACS-AOffC-ASEAN-VirtualEvent