สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียนที่มีความสนใจ

โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนในหัวข้อที่สนใจตามวันและเวลาด้านล่างได้เลยค่ะ

URL : https://about.proquest.com/company/webinars.html?utm_source=WatsonMailings&utm_medium=email&utm_campaign=WT_336-8740-11025%20CX%20webinars%20update%20September%202020%20(APAC-SEA)%20(1)&utm_content=&spMailingID=68759653&spUserID=MzU0NjkzNzUyMjUS1&spJobID=1960206239&spReportId=MTk2MDIwNjIzOQS2

n630911-1