พบพระ พบธรรม กับ ห้องสมุดออนไลน์ ชุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พบพระ พบธรรม กับ ห้องสมุดออนไลน์ ชุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

กรมศาสนาได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หนังสือชุดครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้รับรองการร่วมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณความดี และวัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมถึงคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ให้ปรากฏไพศาล

สืบค้นได้ที่ URL : http://www.luangpumun.dra.go.th/archives/4839

p630805