321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สำนักพิมพ์ Gale a Cengage Company เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ 24 เมษายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
แนะนำ E-book 4 เล่ม เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต 14 เมษายน 2563
แนะนำ E-book ชุด series หนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 6 เล่ม 12 เมษายน 2563
วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากที่บ้านได้ 07 เมษายน 2563
วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้านได้ 07 เมษายน 2563
สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database สามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563 07 เมษายน 2563
บริการตรวจสอบหนี้ค้างชำระกับห้องสมุด ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2563 ในวันราชการ 08.30-16.00 น. 01 เมษายน 2563
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "ปิดบริการ" ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2563 30 มีนาคม 2563
สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ฟรี!! จนถึง 30 เมษายน 2563 30 มีนาคม 2563