321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564
รับชมการประกาศสุดยอดนักอ่านประจำปี 2563 05 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งเตือนกำหนดการส่งหนังสือ 28 มกราคม 2564
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการในเดือนมกราคม 2564 27 มกราคม 2564
Talk and Joy ประวัติวันนักประดิษฐ์ 26 มกราคม 2564
แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการสืบค้นฟรีประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ทางสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ 19 มกราคม 2564
อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ห้องสมุดปิดทำอย่างไร? 12 มกราคม 2564
Talk and Joy วันเด็กยุคใหม่ ใส่ใจ New Normal 07 มกราคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 05 มกราคม 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2563 04 มกราคม 2564