ข่าวประชาสัมพันธ์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual 13 มีนาคม 2558
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 09 มีนาคม 2558
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 17 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี 04 กุมภาพันธ์ 2558
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 13 มกราคม 2558
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 13 มกราคม 2558
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ตุลาคม 2557
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ตุลาคม 2557
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ตุลาคม 2557
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 กันยายน 2557