ข่าวประชาสัมพันธ์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน 15 มกราคม 2559
แจ้งเสนอรายชื่อวารสารที่ต้องการให้สำนักวิทยบริการฯ บอกรับเป็นสมาชิกในปีงบประมาณ 2559 28 ธันวาคม 2558
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English 30 กันยายน 2558
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection 13 สิงหาคม 2558
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium 29 กรกฎาคม 2558
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 3 ฐานข้อมูล 09 กรกฎาคม 2558
แจ้งยกเว้นค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดวันส่งคืนเกินกำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 58 และ 1-15 มิ.ย. 58 08 พฤษภาคม 2558
เชิญชวนเลือกรายชื่อ e-book เพื่อการเรียนการสอน 21 เมษายน 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 24 มีนาคม 2558
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 24 มีนาคม 2558