ข่าวประชาสัมพันธ์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
Maruey eLibrary 17 สิงหาคม 2559
กิจกรรมฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC 29 กรกฎาคม 2559
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo 11 กรกฎาคม 2559
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library 11 กรกฎาคม 2559
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition 04 เมษายน 2559
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source 18 มีนาคม 2559
ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 09 มีนาคม 2559
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online 19 กุมภาพันธ์ 2559
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 29 มกราคม 2559
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน 15 มกราคม 2559