ข่าวประชาสัมพันธ์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 22 พฤษภาคม 2560
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center 10 มีนาคม 2560
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source 10 มีนาคม 2560
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission 07 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic 07 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW 06 มกราคม 2560
แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 06 มกราคม 2560
The 1 Book E-Library 04 มกราคม 2560
กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีโยคะ" 14 พฤศจิกายน 2559
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดำริ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ" 11 พฤศจิกายน 2559