ข่าวประชาสัมพันธ์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 14 มิถุนายน 2561
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 02 เมษายน 2561
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 02 เมษายน 2561
โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ 16 มีนาคม 2561
ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 16 มีนาคม 2561
แบบประเมินออนไลน์ 12 มีนาคม 2561
แจ้งงดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561 02 มีนาคม 2561
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI 28 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library 12 มกราคม 2561
Idea โดนใจรับไป 1 รางวัล 11 มกราคม 2561