ข่าวประชาสัมพันธ์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ” 10 มิถุนายน 2564
การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal 01 มิถุนายน 2564
ITB-ACS Virtual Talk on Water Research 25 พฤษภาคม 2564
Librarians Talk แนะนำและตอบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร พร้อมทั้งวิธีการยืมวารสารและนิตยสาร 25 พฤษภาคม 2564
สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งวันปิดบริการ 25 พฤษภาคม 2564
Librarians Talk แนะนำวิธีการเสนอซื้อหนังสือ และการขอใช้หนังสือเร่งด่วน 18 พฤษภาคม 2564
หลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี!! 17 พฤษภาคม 2564
Librarians Talk กิจกรรมสัปดาห์ของนักเขียน และนักอ่าน 12 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม Librarians Talk แซนวิชลดโลกร้อน กับ ARITC 06 พฤษภาคม 2564
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ "แจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 - 28 พฤษภาคม 2564" 05 พฤษภาคม 2564