321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ห้องสมุดข่าวมติชน matichon e-library

dm31 Matichon

ห้องสมุดข่าว matichon e-library -- คู่มือการใช้pdfb -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 มี.ค. 63- 31 ต.ค 64)
บริการ Matichon E-Library ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 4 ฉบับ ในเครือมติชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบเช้า / กรอบบ่าย), หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบเช้า / กรอบบ่าย), หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

ทางเลือกใหม่ในการสืบค้น และติดตามข้อมูล ในหมวด และหัวเรื่อง ที่ต้องการ ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง บุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทุกประเภท (สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3642 7485 ต่อ 18820)