สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ e-meeting ณ ร้านอาหารปีวอก อ.เมือง จ.ลพบุรี ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ แผนการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 / ร่างแผนการบริหารความเสี่ยง / ข้อมูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Free Joomla Lightbox Gallery