สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด Librarian Talk ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ กิจกรรมแปลงกระดาษเก่าเป็นของใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "แปลงกระดาษเก่าเป็นของใหม่" และระบายสีสไตล์คุณ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ บริเวณลานไทร ข้างสำนักวิทยบริการฯ และรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live URL : https://fb.watch/mEcNV9h12T/

Free Joomla Lightbox Gallery