สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด Librarian Talk ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ กิจกรรม Happy Mother's ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Facebook Live URL : https://fb.watch/mmIAD5SpaJ/

Free Joomla Lightbox Gallery