สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณแนวถนนด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี จากนั้นเวลา 09.09 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี และในเวลา 10.39 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์กวาดใบไม้ ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery