สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมแปลงกระดาษเก่าเป็นของใหม่และระบายสีสไตล์คุณ โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วนำมาประดิษฐ์แต่งเติมเพิ่มสีสันตามใจที่เราต้องการ ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

Free Joomla Lightbox Gallery