321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Librarians Talk กิจกรรมสัปดาห์ของนักเขียน และนักอ่าน

  Librarians Talk กิจกรรมสัปดาห์ของนักเขียน และนักอ่าน

  12-05-2564 เวลา 15:42 น.

  ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ชื่นชอบหนังสือ และชอบงานประดิษฐ์ของใช้ด้วยตนเอง Librarians Talk สัปดาห์นี้ พบกับกิจกรรมสำหรับนักเขียน และนักอ่าน กับ 2 กิจกรรมจัดเต็ม...

  กิจกรรม Librarians Talk แซนวิชลดโลกร้อน กับ ARITC

  กิจกรรม Librarians Talk แซนวิชลดโลกร้อน กับ ARITC

  06-05-2564 เวลา 13:06 น.

  สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน รับชม Facebook Live กับวิธีการทำแซนวิช ลดโลกร้อน แถมการทำแพ็ตเกจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบกันวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ ทาง Facebook Live ...

  หลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป

  หลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป

  05-05-2564 เวลา 10:31 น.

  คำแนะนำขั้นตอนการเข้าอบรมออนไลน์ (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ให้ผู้อบรมตรวจสอบวัน และเวลาของแต่ละหลักสูตรครับ ก่อนเรียนตรวจเช็คระดับสัญญาณเครือข่าย...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

04.2021

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ "เทพสตรีสีขาว Zero Corruption"

คลิก