สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) : Gale ebooks

URL : https://www.galepages.com/lawasri

 lg2ebook

ฐานข้อมูล ebooks ที่ทันสมัย ฟังเนื้อหา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง อ่าน แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Drive และ Microsoft OneDrive ได้และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัย

Download : คู่มือการใช้งาน