สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) : 2ebook Digital Library

URL : https://www.2ebook.com/new/library/index/lawasri

lg2ebook

ห้องสมุดหนังสือ ebook เปิดโลกการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การศึกษายุคใหม่ พร้อมหนังสือหลากหลายกว่า 5000 รายการ 2ebook Library พัฒนาโดย STAQ Technologies Co., Ltd. เป็นแอพลิเคชั่นให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง จากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2ebook Digital Library ที่รวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line รวมถึงมีฟังก์ชั่นสร้างบันทึกย่อในหนังสือแต่ละเล่มและเลือกจัดเก็บเป็นหนังสือเล่มโปรด โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Android ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่าน ห้องสมุดของสมาชิกที่ตัวเองสังกัด