321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ 1 และ จดหมายเหตุการเดินทาง ครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาชารด์
22 ก.ค. 2021
Powered by FW_GALLERY