321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

100 ปี พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล 100 ปี วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบ
27 พ.ค. 2021
Powered by FW_GALLERY