321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการออนไลน์ ขนมไทยที่ใครๆอาจไม่รู้จัก

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

002

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565 ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

p641205000

นิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

002

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ "ประวัติศาสตร์ชาติไทย" โดยจัดแสดงหนังสือประวัติศาสตร์ และหนังสือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกช่องทางด้วย สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือรับชมการประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่อง

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Y9U0Osz-m2Q

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

64101200

นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9UIy4XwdleA

อ่านเพิ่มเติม...