321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 188 พฤษภาคม 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 188 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563
  • ขอเชิญชวนส่ง "บทเรียนออนไลน์"
  • กิจกรรมแนะนำหนังสือผ่านสื่อ Online

 newsarc20-188 Page 1

 

newsarc20-188 Page 2