321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 204 กันยายน 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 204 ประจำเดือน กันยายน 2564 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564
  • การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกันยายน 2564
  • เชิญชวนใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดข่าว Matichon e-Library
  • งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2564 “ด้วยรักและผูกพัน”

 newsarc21-204 Page 1

 

newsarc21-204 Page 2