321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หนังสือ

แสดง # 
3บุรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 151
จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี 120
ภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 107
จิตรกรรมฝาผนัง วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 98
งานศิลปหัตถกรรม ลาวแง้ว บ้านหนองเมือง ลพบุรี 144
ไททรรศน์เทพสตรี ฉบับ วิถีชุมชนคนบางขันหมาก /สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4865
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 50806
สุขภาพแม่และเด็ก /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 8610
การบัญชีเพื่อการจัดการ /รศ.สาคร กล้าหาญ 35824
Bienvenue a Lop Buri /Suwanna Pansaeng 4225