321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2565

028เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

 

Free Joomla Lightbox Gallery