321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การอบรมออนไลน์ การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน

p64072200

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการอบรมออนไลน์ การนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน โดย ดร.เทพชัพ ทรัพย์นิธิ อุปนายกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=XfNmZRILGF4

Free Joomla Lightbox Gallery