321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมออนไลน์ Endnote ง่ายสำหรับงานวิจัย

p64070701

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ  Endnote ง่ายสำหรับงานวิจัย โดย อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=KWn7WlvB5tw) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น.
 

Free Joomla Lightbox Gallery