321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

64101220

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ชั้น 1 อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร ได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้ e-book ของ Gale ebook เพื่อเตรียมการในการให้บริการ

p64100401

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมอบรมการใช้  e-book ของ  Gale ebook เพื่อเตรียมการในการให้บริการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น.  การอบรมในรูปแบบออนไลน์ (ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2564 “ด้วยรักและผูกพัน”

p64092901

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2564 “ด้วยรักและผูกพัน” นางธนัญญา สุขอุดม บุคลากรประจำส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยอาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวมุทิตาจิต และบุคลากรสำนักวิทยบริการกล่าวแสดงความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ มุมการ์ตูน ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้ e-book ของ 2ebook เพื่อเตรียมการในการให้บริการ

p64093002

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมอบรมการใช้  e-book ของ  2ebook เพื่อเตรียมการในการให้บริการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 10.00-12.00  น.  การอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Science Direct

p64092801

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.30-16.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect การอบรมออนไลน์ผ่าน zoom ด้วยความร่วมมือระหว่าง Elsevier และ MHESI สำหรับการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ในหัวข้อ

  • Research Workllow (ขั้นตอนการทำวิจัย)
  • Database Literacy: ScienceDirect (ทักษะความเข้าใจและการใช้ฐานข้อมูล ScienceDireci)
  • Elsevier's Author Companion: Joural Finder (โปรแกรมช่วยคัดเลือกวารสาร)
  • Elsevier's e-Learing Source: Research Academy (แหล่งความรู้ออนไลน์สำหรับนักวิจัย)
อ่านเพิ่มเติม...