321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอเปคน่ารู้ APEC 2022 THAILAND

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยร่วมดำเนินการหาคำตอบ...เอเปคคืออะไร เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร? ได้จากวีดีทัศน์ "เอเปคน่ารู้" #APEC2022THAILAND

youtube : https://www.youtube.com/watch?v=RGESBfrmxs8

 

apec2020