321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการตามเวลาปกติ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งการเปิดบริการ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

n641019