321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Gale Health and Wellness

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญใช้งาน ฐานข้อมูล Gale Health and Wellness จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาทางด้านสุขภาพ วารสารทางการแพทย์ฉบับเต็ม, วารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, งานอ้างอิง, และมัลติมีเดียหลายพันรายการ เหมาะสำหรับนักวิจัยทุกระดับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโรค และความผิดปกติทางร่างกายในปัจจุบัน ไปจนถึงการครอบคลุมในเชิงลึกของแนวทางปฏิบัติด้านแพทย์ทางเลือก อาทิเช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อโรคเบาหวาน, สารต้านอนุมูลอิสระได้ผลจริงหรือไม่, ความก้าวหน้าใหม่ในการรักษาเอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น

เข้าใช้งานได้ที่ URL : https://bit.ly/3kFqp5q

n641020gale