321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. จัดโดยสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
** โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้ทำการ สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับรหัสเข้าร่วมอบรมค่ะ **

n6407201