321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะดีขึ้น

n640718