321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • งานทานตะวันบานที่วังม่วง

  •      ที่อำเภอวังม่วง ถือเป็นอีกพื้นที่ที่มีการปลูกดอกทานตะวันกันมาก โดยจะปลูกติดต่อกันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ด้วยเหตุนี้เวลาที่ดอกทานตะวันบานจึงบานจึงเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดอีกช่วงเวลาหนึ่ง มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นนิยมเดินทางเข้าไปชื่นชมไม่ขาดสายในทุกๆ ปี
         เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ทางจังหวัดและชาวอำเภอวังม่วงจึงได้ร่วมกันจัดงานทานตะวันบานที่วังม่วงขึ้นกำหนดงานช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ทานตะวันออกดอกบานสะพรั่ง
         บริเวณงานอยู่ภายในที่ทำการอำเภอ มีการแสดงพื้นบ้าน มหรสพตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง