321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • ประเพณีแข่งเรือยาวลุ่มน้ำป่าสัก

  •      นอกจากการทำบุญรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่และสรงน้ำเสาตะเคียนแล้วที่อำเภอเสาไห้ยังมีประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติสืบมา คือ ประเพณีแข่งขันเรือยาวงานจัดขึ้น ณ ลำน้ำป่าสักหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงน้ำขึ้น
         เรือที่เข้าแข่งขันมีทั้งเรือในจังหวัด และจังหวัดอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามขนาดของเรือและจำนวนฝีพาย ถือเป็นการร่วมสนุกและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของไทยในท้องถิ่น