321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • ประเพณีการสรงน้ำเสาตะเคียนทองวัดสูง

  •      ประเพณีการสรงน้ำเสาต้นตะเคียนทองวัดสูง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ หรือวันที่ 13 เมษายน งานเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยพิธีทำบุญตักบาตรต่อด้วยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จากนั้นจึงมาถึงการปิดทองสรงน้ำเสานางตะเคียนทอง (เส้าร้องไห้) นอกจากจะเป็นการร่วมทำกิจกรรมของชาวบ้าน ในการสืบสานประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ลูกหลานร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีโบราณสืบต่อไปด้วย