321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว

  •      "พระเขี้ยวแก้ว" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานพระพุทธบาทสระบุรี ทั้งพระและประชาชนต่างเชื่อกันว่า สร้างขึ้นจากพระทนต์ธาตุของพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ในทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ที่อำเภอพระพุทธบาท ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วขึ้น
         พิธีเริ่มจากการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์ออกแห่ฉลองรอบเมืองพระพุทธบาท โดยมีความเชื่อกันว่า เมื่อจัดพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วเพื่อเป็นการสักการะแล้ว จะดลบันดาลให้ ประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายดีกันทั่วหน้า เป็นการจัดงานประจำปีของอำเภอพระพุทธบาท