321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปี 2536 ประจำปี 2537
ประจำปี 2538 ประจำปี 2539
ประจำปี 2540 ประจำปี 2541
ประจำปี 2542 ประจำปี 2543
ประจำปี 2544 ประจำปี 2545
ประจำปี 2546 ประจำปี 2547
ประจำปี 2548 ประจำปี 2549
ประจำปี 2550 ประจำปี 2551
ประจำปี 2553 ประจำปี 2554
ประจำปี 2555