321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นักการเมือง

นักการเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ปี 2554 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)