321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายเชาววัศน์ สุดลาภา

  • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
  • ด้านการเมืองการปกครอง : นายเชาววัศน์ สุดลาภา

    pp1

  •      นายเชาววัศน์ สุดลลาภา เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ที่อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยาจบการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหลักสูตรวิทยาลัย ป้องกัน อาณาจักรรุ่นที่ 28

         รับราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ตำแหน่งเสมียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จังหวัดลพบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด เพชรบุรี และกรุงเทพฯ แล้วลาออกจากราชการ มาสมัครรับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 2 ได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 4 สมัย

  •      เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2520 ได้พัฒนาสร้างสรรค์ จังหวัดลพบุรี หลายประการ ผลงานที่ยอมรับและสืบสานกันต่อมา คือ การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช และก่อ ตั้งวิทยาลัยชาวบ้านลพบุรี