321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นางสาคร อุดมเดชะ

 • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
 • ด้านวัฒนธรรม : นางสาคร อุดมเดชะ

 • pp3

  นางสาคร อุดมเดชะ เกิดที่บ้านท้ายตลาด วัดตะเคียน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2463

 • การศึกษา
       จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนลวะศรี ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ) หัดละครรำกับคณะแม่ครูเอม ที่บริเวณวัดเสาธงทองโดยแม่ครูเล็กเป็นผู้ต่อท่ารำ แสดงละครแก้บนอยู่ที่ศาลพระกาฬ ต่อมา ได้สมรสกับนายสหัส อุดมเดชะซึ่งทำงานกับการรถไฟต้องไปอยู่ยังจังหวัดต่างๆ จึงต้องหยุดการแสดงละครไปนานถึง 15 ปี ได้หวนกลับมาแสดงละครอีกกับแม่ครูเยื้อนคณะสุขศิลป์บรรเทิง และรับจ้างแสดงให้กับคณะอุดมศิลป์กระจ่างโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้ตั้งคณะละครของตนเองชื่อ คณะอุดมศิลป์บรรเทิง และได้ตัวหุ่นกระบอกของตาสอน สามีแม่ครูเอมจึงได้ตั้งคณะหุ่นกระบอกขึ้นมาอีก เพื่อรับงานแสดงทั่วไป

 • ผลงานดีเด่น
       เป็นนักเชิดหุ่นกระบอกของจังหวัดลพบุรี ซึ่งปัจจุบันมีเพียงคณะเดียว คือ คณะอุดมศิลป์เป็นหุ่นไม้เก่าแก่มีอายุ 100 กว่าปีมาแล้ว เล่นเรื่องพระอภัยมณี ขุนช้าง ขุนแผน สังข์ทอง พิกุลทอง โดยใช้ลีลาการเล่นละครนอกเข้าแทรก ทำให้ดูแล้วเพลิดเพลิน นางสาครสามารถประดิษฐ์เครื่อง แต่งกายละคร โดยเฉพาะการปักลวดลาย ด้วยดิ้น เป็นผู้จดจำท่าท่ารำแบบเก่าได้แม่นยำ และนำมา ถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลัง นับว่านางสาครมีส่วนช่วย ฟื้นฟู การแสดงหุ่นกระบอกซึ่งซบเซาไป ให้กลับ มาแสดงได้อีกจากความชำนาญการในศิลปะแขนงนี้ทำให้สถาบันต่างๆ มาศึกษาประวัติและผลงาน อยู่เสมอ ถึงแม้จะมีอายุมากแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่ถ่ายถอดวิธีเชิดหุ่น การรำ และการเครื่องละคร ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
  นางสาคร อุดมเดชะ จึงได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒธรรมของศูนย์วัฒธรรมจังหวัดลพบุรีประจำปี 2536 สาขาศิลปะการแสดง ด้านหุ่นกระบอกและละครรำ