321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สิงห์บุรี สถานที่ท่องเที่ยว

pil003:: สถานที่ท่องเที่ยว ::


อำเภอค่ายบางระจัน
-อนุเสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน
-วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดสระไม้แดง

 

อำเภอท่าช้าง
-วัดพิกุลทอง


อำเภอบางระจัน
-วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
-เตาเผาวัดพระปรางค์ หรือแหล่งเตาแม่น้ำน้อย
-อุทยานแม่ลามหานุสรณ์


อำเภอพรหมบุรี
-คูค่ายพม่า
-วัดกุฏิทอง
-ประเพณีกำฟ้า
-วัดพระปรางค์มุณี


อำเภอเมืองสิงห์บุรี
-ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
-ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
-วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
-วัดหน้าพระธาตุ
-วัดสว่างอารมณ์
-วัดกระดังงาบุปผาราม

อำเภออินทร์บุรี
-วัดสุทธาวาส หรือวัดใหม่
-วัดโบสถ์
-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
-วัดม่วง
-แหล่งโบราณคดีบ้านชีน้ำร้าย
-เมืองโบราณคูเมือง