321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • ประเพณีงานนมัสการรอยพระพุทธบาท

  •      รอยพระพุทธบาท ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ได้มีการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วัน และวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 8 วัน ของทุกๆ ปี ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จะจัดให้มีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้น

         ภายในงานนอกจากจะเปิดให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้นมัสการรอยพระพุทธบาทแล้ว ทางวัดยังเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ไปร่วมงาน ได้เข้าชมวัตถุโบราณล้ำค่าที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาทซึ่งปกติทางวัดไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม