321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

 • นักการเมืองจังหวัดลพบุรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

  ssmullika54

  นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

 • ส.ส. ลพบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
  อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง ตำบล

 • ประวัติ
       เกิด 22 พฤษภาคม 2507

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 119 ถนนนเรศวร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ประถมศึกษา โรงเรียนกำจรวิทย์
       มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (กทม.)
       ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน
 •      พ.ศ.2534-2538 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
       พ.ศ.2547-2552 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อ.ท่าวุ้ง
       พ.ศ.2552-9 พ.ค.2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลพบุรี เขต 1