321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล

 • นักการเมืองจังหวัดลพบุรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล

 • sspichai54

  นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล

 • ส.ส. ลพบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
  อำเภอเมืองลพบุรี เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ตำบล

 • ประวัติ
       -

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 371 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน หินสองก้อน ถนนอินทราทิตย์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยา
       ประถมศึกษาปลาย โรงเรียนวินิตศึกษา
       มัธยมตอนต้น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
       มัธยมตอนปลาย โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย
       ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ประสบการณ์การทำงาน
       สมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
       ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย