321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal) : วารสารต่างประเทศ NCTM Journal